Dovoz Tovaru

Tovar býva obvykle doručený na Vami zadanú adresu najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pre dohodnutie konkrétneho termínu doručenia Vás bude kontaktovať pracovník zmluvného prepravcu.

 1. Štandardná doprava v rámci celej Slovenskej republiky

  1. Cena za dopravu v rámci celej Slovenskej republiky:
   •    objednávka v  hodnote do 300,- eur  -  cena dopravy: 15,- eur
   •    objednávka v  hodnote od 301,- eur - 999,- eur  -  cena dopravy: 25,- eur
   •    objednávka v hodnote nad 1.000,- eur  -  cena dopravy: zadarmo

  2. Tovar doručuje kuriérska spoločnosť TOPTRANS SK.

  3. Doručenie tovaru prebieha v pracovných dňoch v čase 8:00 – 20:00. Presný čas si určuje kuriér prepravnej spoločnosti. Pokiaľ Vám kuriérom navrhovaný termín nebude vyhovovať, dohodnite si s ním náhradný termín.

  4. Kuriér odovzdá tovar pri aute – kuriér tovar nevynáša.

 2. Osobný odber v Bratislave

  1. Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť až po písomnej výzve, ktorá mu príde prostredníctvom emailu s predmetom správy „Objednávka pripravená na prevzatie“.

  2. Miesto prevzatia tovaru:
   Veľkosklad spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o., Agátová 1, 841 01 Bratislava, Slovensko.

  3. Možný čas pre vyzdvihnutie si tovaru:
   Pondelok – Štvrtok: 07:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
   Piatok: 07:00 - 15:00

  4. Pre osobný odber je nutné v objednávke vyplniť meno osoby oprávnenej prevziať tovar. Táto osoba sa pri odbere musí preukázať občianskym preukazom.

  5. Pri osobnom odbere tovaru je možné platiť v hotovosti. Objednávku je možné uhradiť aj vopred, a to prevodom na účet spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. alebo online systémom.

 3. Kontrola tovaru pri prevzatí

  1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

  2. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

  3. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

Upozornenie:
Cena za doručenie v rámci Slovenskej republiky sa môže pri veľmi ťažkých hmotnostiach zmeniť. Pokiaľ sa tak stane, budeme vás o tom informovať pred potvrdením objednávky.