Spôsob platby

Vážení zákazníci.
V snahe čo najviac vám zjednodušiť proces objednávania a platenia sme vám pripravili viacero možností ako zaplatiť za objednaný tovar.

Platba v hotovosti

V tomto prípade zaplatíte za dodaný tovar kúpnu cenu pri osobnom prevzatí tovaru vo veľkosklade spoločnosti DIVENDOOR.

Platba vopred - bezhotovostná úhrada na účet predávajúceho

Tieto realizuje kupujúci bezodkladne po potvrdení objednávky. Zakúpený tovar bude expedovaný po pripísaní celej sumy uvedenej v objednávke na náš účet v ČSOB banke.

Iná forma úhrady

V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú, kupujúci je oprávnený zaplatiť kúpnu cenu až po dodaní tovaru. V takomto prípade je kúpna cena splatná na bankový účet spoločnosti DIVENDOOR s r.o. do 14 dní od dodania tovaru.

Názov účtu: DIVENDOOR, s.r.o.
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Bratislava
Číslo účtu: 802106333/7500
IBAN: SK54 7500 0000 0008 0210 6333
BIC/SWIFT: CEKOSKBX