Zákaznícky servis

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.posuvnesystemy.sk

DIVENDOOR, s.r.o.
Šaštínska 8
841 04 Bratislava
Slovensko
IČO: 31382517

Prevádzkovateľ spravuje internetovú stránku www.posuvnesystemy.sk, prijíma objednávky a platby, zabezpečuje prepravu objednaného tovaru a poskytuje informácie a rady o procese registrácie, objednávania a o produktoch dostupných na predmetnej internetovej stránke.

Adresa veľkoskladu

DIVENDOOR, s.r.o.
Agátová 1
841 01 Bratislava
Slovensko

Pracovná doba a vyzdvihovanie tovaru

Pondelok – Piatok: 07:00 – 12:00, 12:30-16:00

Fakturačné údaje

DIVENDOOR, s.r.o.
Šaštínska 8
841 04 Bratislava
IČO: 31382517
DIČ: 2020346526
IČ DPH: SK2020346526
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 7818/B

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 802106333/7500
IBAN: SK54 7500 0000 0008 0210 6333
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Zákaznícky servis

Vyberte si správny kontakt pre Vašu požiadavku:
Objednávky, platby, doprava, registrácia
email: eshop@posuvnesystemy.sk alebo objednavka@posuvnesystemy.sk
fax: +421 2 6453 0000
mobil: +421 911 772 020

Reklamácie
email: reklamacie@posuvnesystemy.sk
fax: +421 2 6453 0000
mobil: +421 911 772 020

Technické poradenstvo
email: eshop@posuvnesystemy.sk
fax: +421 2 6453 0000
mobil: +421 903 772 010

Žiadosti, nápady, pripomienky
email: ziadost@posuvnesystemy.sk
fax: +421 2 6453 0000
mobil: +421 911 772 020